Upptaktsmöte

Välkommen till grillkväll med Fornföreningen Gudahagen.
Vi bjuder på korv och informerar om föreningen och årets marknad.
Plats:Näsums skolgård
Tid:24/8 kl 18.00

Ytterligare info på vår officiella sida på Facebook

Väl mött!!

Till våra hantverkare & medverkande

Det har kommit till våran kännedom att vissa hantverkare och medverkande på årets marknad ej fått något bekräftelse Mail. Ni som har fått skicka gärna en bekräftelse på att ni mottagit Mail. Ni andra kommer få Mail snarast annars kontakta kassör Sanna på följande e-post.
Sanna@gudahagen.se

Tack och väljomna

Midsommar

Av alla våra högtider är väl ändå midsommar den högtid som vi svenskar håller högst och helst firar. Det är nog snarare så att midsommar mer än nationaldagen är något som har mer innebörd för vår identitet som Svenskar. 

Midsommar är väldigt gammalt, troligen lika gammalt som soldyrkan bland de germanska folken. Allt sedan man övergick från ett jägare samlar samhälle till ett jordbrukssamhälle har solens vandring över himlavalvet varit viktig och något man noga följt. Detta har vi gemensamt med många andra jordbrukskulturer som greker, romare och perser. Alla dessa kulturer har firat solens vandring  på samma dagar fast firandet har sett annorlunda ut. Den religion vi hade innan kristendomen som många känner som asatron, har sitt ursprung i denna tid, omkring 3500 år f.Kr. Den kommer in i Skandinavien tillsammans med trattbägarefolket och utvecklas sakta med succesivt till den kultur vi idag känner till från vikingatiden. Man kan se på gravar och monument att solen varit en central del av kulturen. Samma sak med smycken och dekorationer. Man kan anta att man firat viktiga händelser i solkalendern som Midsommar, midvinter, vårdagjämning och höstdagjämning. Man kan såklart inte veta hur länge vi firat midsommar men det är en hissnande tanke att firandet kanske tog sina första former för hela 5500 är sedan 

Ett vanligt missförstånd som görs idag är att midsommarstången som vi dansar runt är en gammal symbol och ska representera en stor fallos som stuckits ner i jorden med ringar upptill som ska symbolisera kulor. Det är sant att det är en gammal symbol men inte att det är en fallos 
Själva stången representerar Yggdrasil, det stora träd som håller upp alla världar i asatron 
Den korslagda stången representerar Midgård, världen i mitten, där människor bor. 
De två ringarna representerar sol och måne och ska helst vara klädda i olika färger, säg mest gula blommor för solen och mest vita för månen. Vidare ska stången placeras så att solen ring hamnar i öst och månens i väst. Förr fanns ännu fler detaljer på midsommarstänger som vi inte behöver gå in på nu, det räcker att beskriva midsommarstången som den ser ut för de flesta idag. 

Midsommarstång förresten, man använde sig av en likadan symbol vid midvinter och andra högtider också, men vid midvinter har den nu blivit ersatt av julgran och firandet av midvinter är ersatt med julafton.  

Vad åt man då på midsommar? Vi kan ju anta att man tog fram det godaste man hade som man inte åt till vardags. En sak som man åt till varje högtid var alltid gris. Man har funnit i arkeologiska lämningar att man åt fisk, vilt och andra tamboskap i stort sett året om medans gris endast verkar ha ätits vid högtider. Man antar att detta har att göra med svin ansågs vara gudarnas favoritmat då sägnen säger att fallna krigare kom till Valhalla där man varje kväll festade och åt den nyslaktade grisen Särimner som varje morgon återuppstod och åter fanns i sin stia. Till festmaten drack man säkert öl, inte mjöd som de flesta kan tro. Mjöd var en mycket dyr dryck då honung som mjöd är bryggt på inte kunde odlas, o skördas i bikupor utan endast kunde hittas hos  vildbi.   

Så ikväll när du äter gott och skålar med vänner och släkt tänk då på att du just nu firar en högtid som är äldre än Sverige, äldre än själva kristendomen. 
Glad midsommar önskar fornföreningen Gudahagen  

Text Andreas Nordberg 
Källla Carl-Mikael Bengtsson 

Valborg – Vikingarnas Nyårsafton

Under forntiden delades året mellan Sommaråret och Vinteråret. Brytningspunkten för dessa motsvarar i dagens datum 1:a Maj och 1:a November, och kallades av Kelterna för Beltane och Samhain. Dessa är två av de åtta heliga högtiderna under året, som alla bestäms utifrån Solgudinnan Sunna/Sivs färder över himlavalvet. Alla högtider firades i 13-dagar vardera (t.ex. 13-dagar Jul). Den största firandet var alltid aftonen innan (Julafton, Midsommarafton, osv.), och därmed firar vi denna högtid allra mest på Nyårsafton den 30 April (Valborg), och motsvarande under hösten på Allhelgonsafton (Halloween/Hallows Eve).

Under samtliga av våra högtider reste man en stång som representerar Yggdrasil (Majstång, Midsommarstång och även Julgranen har sin härkomst från detta)! Tuppen Gyllenkamme ska sitta högst upp och hålla tideräkning. Färgglada band (eller blomsterklädda) ska gå från toppen (Asgård), ned förbi korsstången (Midgård) och ner till botten (Underjorden). Dessa band representerar regnbågsbron Bifrost, som binder världarna samman. Under sommaråret är Yggdrasil en Ask och ska kläs med gröna blad. Under vintern är Yggdrasil en Idegran och ska kläs med granris. Där Midgård korsar Yggdrasil ska där finnas en triangel uppåt, som representerar en fallos, dvs en man, och ska vara gjord utav Ask för att representera den första mannen Ask. Han ligger ovanpå Embla, som representeras av en triangel nedåt som är en symbol för skötet och ska vara gjord utav Alm, eftersom Embla är gjord utav detta trädslag. Tillsammans bildar de en fruktbarhetssymbol som liknar Davidstjärnan som också ursprungligen hade samma betydelse. Denna symbol främjar mänsklig fruktbarhet. Längst ut på Midgårds grenar ska man hänga upp Sol (Sunna) och hennes bror Måne. Detta kan man göra genom att klä Solringen i gula blommor och Månringen i vita, eller använda sig av runda guld-och silverplattor. Sunna och Måne kretsar alltså runt Midgård. Tänk på att orientera det så att Sunna pekar åt öster och Måne åt väster! Gyllemkamme bör också titta åt öster. En mistel skall hängas upp i trädet. Detta är Frejas heliga växt och kysses man under en sådan så skänker Freja er en god skörd. När ni sedan dansar kring Yggdrasil representerar ni de 9 jättekvinnorna som roterade världskvarnen Grotte längst ned i underjorden. Allt som dör mals i av denna enorma kvarnsten och blir åter till bördlig jord! Det är så allt bryts ned i naturen. Kvarnen är så stor att när den roteras, roteras även hela himlavalvet! Det skall därför finnas 9 kvinnor i den centrala cirkeln. Det är också viktigt att den vrids medsols! Detta innebär förnyelse och fruktbarhet. Ni må aldrig vrida kvarnen ett fullt varv motsols, då detta bär väldig olycka med sig! Det innebär fördärv och förruttnelse!

Tänd ett stort bål, och låt det välsignas till Solgudinnans ära. Ta av denna heliga eld och bär det med hem för att tända edra härdar i hemmet under hela sommaråret. Stor olycka att låta det slockna! Släck det endast igen när det är dags till att bära hem en ny eld ifrån Vinterblotet den 1 November.

Ät gott, drick gott, och tänk fruktbara tankar under detta firandet!!!
Skrivet av: Carl Mikael Bengtsson – Arkeolog

Sunna även kallad Siv färdas i sin vagn över himmeln
Ett exempel på en majstång

Studiefrämjandet

Fornföreningen Gudahagen som varje år arrangerar marknaden vill slå ett slag för studiefrämjandet som vi har ett mycket gott samarbete med. Tack vare dem har vi kunnat hålla kurser i hantverk under året som gått sedan den senaste marknaden. Vi kommer att fortsätta ha studiecirklar kommande år. Håll utkik på Facebook o hemsida för mer info.

Angående blandad marknad

Vi ska försöka göra om göra rätt. Vi kommer inte att ha en blandad marknad som det kan uppfattas i vår anmälan, vi försöker rulla tillbaka till tidigare upplägg med fasta platser.
Vi kommer däremot att vara mer restriktiva mot säljare som inte betalar innan den 31/8 så dessa kan eventuelt få acceptera att stå på annan plats.

Anmälningar

Nu har vi mindre än fyra månader kvar till marknaden och anmälningarna haglar in. Många både nya hantverkare och gamla välkända vill komma till gudahagen. Det tycker vi såklart är jätteroligt. Vänta inte till sista stund att anmäla ditt intresse för deltagande på årets marknad för, platserna kan ta slut innan. Anmälningsformuläret hittar ni på sidan.

Vi ses tredje helgen i september

Till våra besökare vill vi bara sägs att det krävs ingen föranmälan. Alla är välkomna.