Föreningsmedlem

OBS! Ny avgift, kolla nedan.

Du kan bli medlem i fornföreningen Gudahagen. Som medlem blir du kallad till våra medlemsmöten och inbjuden att följa med på våra träffar och utflykter. Medlemskapet kostar 50:- för enskild och 120:- för familj
För medlemskap skicka dina kontaktuppgifter med fullständigt namn, telefonnummer, adress och mail till.
monica.bodinger@gmail.com
Sätt sedan in korrekt summa för familj eller enskild på Bg 251-5195′

Observera att ett medlemskap är obligatoriskt för alla vikingar som ska bo på området. Detsamma gäller all försäljning, uppträde eller annan aktivitet.
handelsmän och hantverkare 500kr inkl medlemsavgift för 2 dagar
OBS! 1 dag 1200kr,
Matförsäljning 2000kr