Till våra hantverkare & medverkande

Det har kommit till våran kännedom att vissa hantverkare och medverkande på årets marknad ej fått något bekräftelse Mail. Ni som har fått skicka gärna en bekräftelse på att ni mottagit Mail. Ni andra kommer få Mail snarast annars kontakta kassör Sanna på följande e-post.
Sanna@gudahagen.se

Tack och väljomna