Medlemsmöte

Välkommen till MEDLEMSMÖTE onsd. 6 Sept. 18:00 i Humletorkan NÄSUM

Vi informerar om Vikingadagarna och  utser de som kan hjälpa till vid de olika grupperna. Vi bjuder på kaffe o bulle

Har du förhinder att närvara på mötet men vill hjälpa till med någon speciell grupp, maila då mej. Monica.bodinger@gmail.com

Välkomna!
Monica Bodinger