Marknaden inställd 2020

Det är med stor sorg för oss alla som vi måste meddela att vi inte har förutsättningar för att genomföra en vikingamarknad 2020.
Under rådande omständigheter med covid-19 pandemin, kan vi inte säkerställa varken besökare eller deltagares säkerhet. Våra många utländska gäster har i flera fall begränsade möjligheter att ta sig till oss.
Vi hoppas på er förståelse och siktar på att komma tillbaka 2021.
Styrelsen fornföreningen Gudahagen