Hantverkaranmälan

Sedan den 6/9 är anmälan som deltagare eller hantverkare stängd. Vi håller nu på att sätta ihop marknadsområdet. Vi kan redan nu säga att det är nytt rekord i antalet inskickade anmälningar och vi tackar alla som visat intresse för att komma till oss. Utan deltagare o hantverkare blir det ingen marknad.